Gaz Yıkayıcı (Scrubber) İmalatı

Geniş bir kullanım alanına sahip ve pek çok sektörde kullanılan gaz yıkama sistemleri (scrubber), koku ve asit buharları giderimi konusunda başarılı ve etkili sonuçlar vermektedir. Çok kademeli ve/veya Dikey/Yatay gaz yıkama sistemlerinin her kademesinde farklı kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilerek birden çok gaz bileşiğinin kesin olarak ve yüksek verimde giderilmesi sağlanır. Temizlenen gaz havaya salınır.

Koku; uçucu maddelerin neden olduğu ve insanda koku alma duyusunu harekete geçirerek algılanmasına neden olan etkidir. Koku, burun boşluğunda yer alan koku sinirlerinin uyarılması sonucunda algılanır.

Kokulu bileşikler hem organik ve hem de inorganik moleküller içerir. Organik kokular; genelde organik maddelerin ayrışması sonucunda oluşan merkaptanlar, aminler, indoller, skatollar ve diğer bileşiklerdir. Önemli iki inorganik koku unsuru ise hidrojen sülfür (H2S) ve amonyak (NH3) tır.

Koku Birimi – Odor Unit (OU): Bir metreküp havada disperse olarak koku hissine neden olan kokulu madde miktarıdır.

Koku Konsantrasyonun Birimi (OU/m3): Kokulu madde miktarının, kokulu madde hacmine oranıdır.

Koku Eşik Değeri:  İnsan burnunun algılamaya başladığı koku seviyesidir.

Scrubber Otomasyon Sistemi :

Kurulumu Yapılmış Scrubber Videosu :

Scrubber Öncesi Toz Tutucu :

 • Amonyak indirgenmesi
 • Kimyasal kirleticilerin azaltılması
 • Biyolojik filtreler için ön işlem
 • Koku giderme
 • Kurutma tesisleri hava saflaştırılması
 • Arıtma tesislerinde hava temizleme
 • Hava nemlendirme
 •  Duman azaltma
 • Dökümhaneler
 • Metal kaplama tesisl
 • Amonyak   (NH3)
 • Hidrojen Klorür   (HC)
 • Sülfür Dioksit   (SO2)
 • Hidrojen Florür (HP)
 • Hidrojen Sülfür (H2S)
 • Hidroklorik Asit (HCL)
 • Nitric Asit (HNO3) vs.. gibi

Daha az yaygın Asit Gazlar ise Hidrojen Bromür, Hidrojen Siyanür, Asetik Asit gibi organik Asitlerdir. Bazı kirleticiler tek başına zararlı madde gibi görülmese de atmosferde girdiği reaksiyonla zararlı madde haline dönüşebilir. Örneğin Amonyak tek başına zararlı madde olarak görülmese de Atmosferle girdiği reaksiyonla amonyum sülfat, amonyum nitrat gibi tehlikeli kirletici sınıfına dönüşebilirler.Bütün bu bileşenler Çevreye karşı yüksek derecede tehdit oluşturur. Meydana gelen asit yağmurları, araç, bina, eşya ile tüm canlı ve cansızlara yüksek potansiyel tehdit oluşturduğunda bu noktada Gaz Yıkayıcılarının amacı zararlı maddeleri çıkış noktasında absorbe ederek Atmosfere yayılmasını önlemektir.