Isıtma ve Soğutma Serpantin İmalatı

Isı geçişini artırarak sistem sıvısı ve/veya sistamin soğutulması amacıyla Polipropilen – polietilen malzemeden imal edilir. Firmamız depolama, karıştırma tankları, kimyasal banyoları, daldırma havuzları ve tesisatları için kapasiteye / isteğe bağlı tam ve yarım borulama olarak proje bazlı imalatı yapmaktadır.

Serpantin; ısı geçişini arttırmak için özel olarak imal edilebilen 180 ° C’ ye dayanıklı boru devresi içinden soğutma sıvısı geçirilerek ortamın veya sistemin soğutulmasını sağlar.

Proje bazlı imal edildiği için boyutları ve kapasiteleri değişmektedir.

Bağımsız serpantinler, daldırma banyoları, kimyasal karıştırma ve deopalama havuzları için özel imal edilirler; kollektörleri vasıtasıyla soğuk sıvı boru devresi boyunca kendi debisinin basıncıyla hareket ettirilerek ortamın / sistemin ısısı düşürülür ve kollektörden geri alınır. Isınan su soğutma kulesi ya da benzer bir sistemle yeniden soğutularak serpantine geri verilir böylece çevrim çok az (buharlaşma / yoğuşma) kayıpla sürdürülür.

 • Silo, tank ve bağlantı ekipmanlarının imalatı
 • Kimyasal tesisler
 • Endüstriyel uygulamalar
 • Betonarme içme suyu depo kaplamaları
 • İskele ve rıhtım beton direk kaplamaları
 • Metal yüzey kaplama tesisleri
 • Gıda sanayi depolama tank ve havuzları
 • Makine imalat sektörü
 • Yat ve gemi imalat sektörü
 • Havalandırma ve iklim şartlandırma uygulamaları
 • Menhol taban ve kapakları
 • Havuzlarda atlama platformları
 • Açık büro ofis uygulamaları
 • Dekoratif uygulamalar
 • Reklamcılık ve fuar uygulamaları
 • Otomotiv endüstrisi
 • Depolama kutuları
 • Yüzer bot imalatı
 • Deniz dubası ve usturmaça imalatı
 • Atıksu tesislerinde pompa muhafaza kutusu, vana, diyafram ve değişik silindir uygulamaları
 • Hafiftir. Uygulama kolaylığı sağlar.
 • -40 °C’ye kadar ekstrem çalışma sıcaklığına dayanım gösterir.
 • Ağır kimyasal çözelti ortamlarına uygundur. Korozyona uğramaz.
 • Yüksek aşınma mukavemetine sahiptir.
 • Isıl şekillendirmeye müsaittir. Uygulama alanında çözüm üretilmesine katkı sağlar.
 • Yüzey pürüzlülük katsayısı çok düşüktür.
 • Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
 • Yüzey parlaklığına sahiptir.
 • Su emmez.
 • Natürel renkli plakalar opak ışık geçirgenliğine sahiptir. Dekoratif uygulamalarda kullanılır.
 • Sağlığa uygundur.